L’Ajuntament de Xàtiva liquida definitivament els préstecs Montoro amb una amortització anticipada de 800.000 euros

Xàtiva liquida definitivament els préstecs Montoro

Xàtiva liquida definitivament els préstecs Montoro L’Ajuntament de Xàtiva liquidarà de forma definitiva l’import pendent corresponent als anomenats “Préstecs Montoro” mitjançant una amortització anticipada de deute amb la qual abonarà anticipadament els 800.000 euros restants del préstec signat en novembre del 2019 amb el Banc Santander. 12,4 milions d’euros de factures impagades sense crèdit de […]