Aprovat el reglament d’ús que permet obrir en Ontinyent els habitatges d’acollida per a víctimes de violència de gènere

Reprodueix vídeo

Habitatges acollida víctimes violència gènere Ontinyent

L’Ajuntament d’Ontinyent ha aprovat a la seua última sessió plenària el reglament d’ús que permet posar en marxa dos nous habitatges d’allotjament temporal i d’urgència per a dones víctimes de violència masclista. Es tracta d’un projecte  pioner a la Comunitat Valenciana impulsat per la Regidoria d’Igualtat. A més, contempla també un tractament integral a les dones usuàries i als seus fills i filles, amb atenció per personal tècnic especialitzat.

D’aquesta manera, un dels habitatges es destinarà a casos de dones que es troben en perill. Estarà disponible les 24 hores dia amb un període màxim d’estada de 15 dies. Alhora que podran ser derivades als recursos socials, psicològics i jurídics que corresponguen.

Pel que fa a la segona vivenda, contempla una estada més llarga, de fins a 6 mesos. El servei compta amb atenció integral i promoció de l’autonomia personal de les usuàries, a les quals es facilitarà mitjans per ajudar-les a refer la seua vida i retornar a les condicions de normalitat.

Per posar en marxa el servei, l’Ajuntament va sol·licitar informe de no duplicitat i de sostenibilitat financera que va obtindre una resposta favorable per part de les conselleries competents. L’informe de no duplicitat habilita l’Ajuntament a regular els habitatges que consten definits en el reglament que es portava a ple per a l’aprovació.

Un nou recurs municipal per a lluitar contra aquesta xacra social.

Habitatges acollida víctimes violència gènere Ontinyent

Comarcal.TV

Habitatge d'acollida per a víctimes de violència de gènere en Ontinyent
Habitatge d’acollida per a víctimes de violència de gènere

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés