L’auditoria externa a Divalterra constata que amb l’estructura implantada al 2015 es van millorar els resultats amb menys recursos públics

Reprodueix vídeo

Cas “Alqueria”

Les auditories externes realitzades a l’empresa pública Divalterra en el període 2015-2018 constataren que, amb la nova estructura implantada pel govern de la Diputació en 2015, l’empresa va millorar resultats amb un cost notablement menor de recursos públics. Així es desprèn de les dades ratificades aquesta setmana en el judici del cas “Alqueria” pel director de les auditories externes de l’empresa pública, Adrián S.C. En la seua intervenció, el testimoni confirmava que les despeses d’explotació de Divalterra descendiren prop d’un 30%, de 25.434.000 euros en 2015. A 18.021.000 en 2018;  així com les despeses de personal, de 19.112.000 a 16.001.000 en aquest període.

Així mateix, afirmava que en Divalterra en eixos anys es gastarva per baix del pressupostat. Els fons propis aconseguiren mantenir-se en un superàvit positiu, que el 2017 arribà a ser de 3 milions d’euros.

En el torn de declaracions del director de les auditories externes, també deixava clara la legalitat de les contractacions d’alts càrrecs en l’empresa pública.  Verificar que s’havien celebrat complint amb els requisits que marca el Reial Decret 1382/1985, del’1 d’agost. En respostes a l’advocat Manuel Mata, es ratificava també el compliment de la xifra màxima de 10 alts càrrecs en l’empresa pública contemplada en el reglament orgànic aprovat prèviament per la Diputació i que els informes d’auditoria externa es realitzaren sempre sense cap tipus de trava ni obstrucció, accedint sempre i en tot moment a la informació que s’anava sol·licitant.

Per a la defensa dels acusats aquestes dades demostren clarament que si es va fer ús racionals dels recursos públics. L’increment de directius no es va traduir en un increment del cost, el que desmenteix les acusacions fetes al respecte per la fiscalia i la intervenció de l’Estat.

Cas “Alqueria”

Comarcal.TV

Cas “Alqueria”

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés