COMARCAL TELEVISIÓ Grup mediàtic Comarques Centrals

  DILLUNS  
8:00

TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ)

8:00
8:30 DOCUMENTALS 8:30
9:00 9:00
9:30 9:30
10:00 TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ) 10:00
10:30 ADOLESCENTS 10:30
11:00 REDIFUSIÓ REPORTATGES 11:00
11:30 11:30
12:00 12:00
12:30 12:30
13:00 CONFIEM 13:00
13:30 REDIFUSIÓ REPORTATGES 13:30
14:00 TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ) 14:00
14:30 REDIFUSIÓ REPORTATGES 14:30
15:00 UN PAÍS DE LLIBRE 15:00
15:30 DOCUMENTALS 15:30
16:00 16:00
16:30 16:30
17:00 17:00
17:30 17:30
18:00 18:00
18:30 18:30
19:00 19:00
19:30 EMPRENEDORS 19:30
20:00 DOCUMENTALS 20:00
20:30 AL LÍMIT 20:30
21:00 21:00
21:30 TELENOTÍCIES PRIMERA EDICIÓ 21:30
22:00 DEPORTES - JULIO INSA (TELEVALENCIA) 22:00
22:30 22:30
23:00 23:00
23:30 23:30
00:00 TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ) 00:00
00:30 XAT NOCTURN 00:30
  DIMARTS  
8:00

TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ)

8:00
8:30 DOCUMENTALS 8:30
9:00 9:00
9:30 9:30
10:00 TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ) 10:00
10:30 EMPRENEDORS 10:30
11:00 11:00
11:30 11:30
12:00 BON DÍA COMARCAL (11:45 A 14:00 hores) 12:00
12:30 12:30
13:00 13:00
13:30 13:30
14:00 TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ) 14:00
14:30 DOCUMENTALS 14:30
15:00 15:00
15:30 15:30
16:00 16:00
16:30 16:30
17:00 17:00
17:30 17:30
18:00 18:00
18:30 18:30
19:00 19:00
19:30 REDIFUSIÓ BON DÍA COMARCAL (19:15 A 21:15 hores) 19:30
20:00 20:00
20:30 20:30
21:00 21:00
21:30 TELENOTÍCIES PRIMERA EDICIÓ 21:30
22:00 FUTBOL OLÍMPIC 22:00
22:30 22:30
23:00 23:00
23:30 23:30
00:00 TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ) 00:00
00:30 XAT NOCTURN 00:30
  DIMECRES  
8:00

TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ)

8:00
8:30 DOCUMENTALS 8:30
9:00 9:00
9:30 9:30
10:00 TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ) 10:00
10:30 PANORAMA VELA 10:30
11:00 11:00
11:30 11:30
12:00 BON DÍA COMARCAL (11:45 A 14:00 hores) 12:00
12:30 12:30
13:00 13:00
13:30 13:30
14:00 TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ) 14:00
14:30 AL LÍMIT REDIFUSIÓ 14:30
15:00 15:00
15:30 FUTBOL OLÍMPIC REDIFUSIÓ 15:30
16:00 16:00
16:30 DOCUMENTALS 16:30
17:00 17:00
17:30 17:30
18:00 18:00
18:30 CONFIEM 18:30
19:00 19:00
19:30 REDIFUSIÓ BON DÍA COMARCAL (19:15 A 21:15 hores) 19:30
20:00 20:00
20:30 20:30
21:00 21:00
21:30 TELENOTÍCIES PRIMERA EDICIÓ 21:30
22:00 INFORME COMARCAL 22:00
22:30 22:30
23:00 23:00
23:30 23:30
00:00 TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ) 00:00
00:30 XAT NOCTURN 00:30
  DIJOUS  
8:00

TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ)

8:00
8:30 DOCUMENTALS 8:30
9:00 9:00
9:30 9:30
10:00 TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ) 10:00
10:30 EMPRENEDORS 10:30
11:00 11:00
11:30 11:30
12:00 BON DÍA COMARCAL (11:45 A 14:00 hores) 12:00
12:30 12:30
13:00 13:00
13:30 13:30
14:00 TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ) 14:00
14:30 INFORME COMARCAL REDIFUSIÓ 14:30
15:00 15:00
15:30 REPORTATGES VARIATS 15:30
16:00 16:00
16:30 16:30
17:00 17:00
17:30 DOCUMENTALS 17:30
18:00 18:00
18:30 18:30
19:00 19:00
19:30 REDIFUSIÓ BON DÍA COMARCAL (19:15 A 21:15 hores) 19:30
20:00 20:00
20:30 20:30
21:00 21:00
21:30 TELENOTÍCIES PRIMERA EDICIÓ 21:30
22:00 LA BANQUETA 22:00
22:30 22:30
23:00 23:00
23:30 23:30
00:00 TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ) 00:00
00:30 XAT NOCTURN 00:30
  DIVENDRES  
8:00

TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ)

8:00
8:30 DOCUMENTALS 8:30
9:00 9:00
9:30 9:30
10:00 TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ) 10:00
10:30 DOCUMENTALS 10:30
11:00 11:00
11:30 UN PAÍS DE LLIBRE 11:30
12:00 BON DÍA COMARCAL (11:45 A 14:00 hores) 12:00
12:30 12:30
13:00 13:00
13:30 13:30
14:00 TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ) 14:00
14:30 ADOLESCENTS 14:30
15:00 15:00
15:30 DOCUMENTALS 15:30
16:00 16:00
16:30 16:30
17:00 17:00
17:30 LA BANQUETA REDIFUSIÓ 17:30
18:00 18:00
18:30 18:30
19:00 19:00
19:30 REDIFUSIÓ BON DÍA COMARCAL (19:15 A 21:15 hores) 19:30
20:00 20:00
20:30 20:30
21:00 21:00
21:30 TELENOTÍCIES PRIMERA EDICIÓ 21:30
22:00   22:00
22:30 22:30
23:00 23:00
23:30 23:30
00:00 TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ) 00:00
00:30 XAT NOCTURN 00:30
  DISSABTE  
8:00

TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ)

8:00
8:30 DOCUMENTALS 8:30
9:00 9:00
9:30 RESUM TELENOTÍCIES 9:30
10:00 TELENOTÍCIES DIPUTACIÓ 10:00
10:30 DOCUMENTALS 10:30
11:00 LA BANQUETA 11:00
11:30 11:30
12:00 12:00
12:30 RESUM BON DÍA COMARCAL 12:30
13:00 13:00
13:30 13:30
14:00 RESUM TELENOTÍCIES 14:00
14:30 INFORME COMARCAL 14:30
15:00 15:00
15:30 LA BANQUETA REDIFUSIÓ 15:30
16:00 16:00
16:30 16:30
17:00 FUTBOL OLÍMPIC REDIFUSIÓ 17:00
17:30 17:30
18:00 18:00
18:30 18:30
19:00 TELENOTÍCIES DIPUTACIÓ 19:00
19:30 RESUM BON DÍA COMARCAL 19:30
20:00 20:00
20:30 20:30
21:00 21:00
21:30 RESUM TELENOTÍCIES 21:30
22:00 AL LÍMIT REDIFUSIÓ 22:00
22:30 22:30
23:00 FLAMES DE FESTA REDIFUSIÓ 23:00
23:30 23:30
00:00 RESUM TELENOTÍCIES 00:00
00:30 XAT NOCTURN 00:30
  DIUMENGE  
8:00

TELENOTÍCIES (REDIFUSIÓ)

8:00
8:30 DOCUMENTALS 8:30
9:00 9:00
9:30 RESUM TELENOTÍCIES 9:30
10:00 INFORMATIU GENERALITAT 10:00
10:30 RESUM BON DÍA COMARCAL 10:30
11:00 11:00
11:30 11:30
12:00 12:00
12:30 AL LÍMIT REDIFUSIÓ 12:30
13:00 13:00
13:30 13:30
14:00 RESUM TELENOTÍCIES 14:00
14:30 INFORME COMARCAL 14:30
15:00 15:00
15:30 REPORTATGES VARIATS 15:30
16:00 16:00
16:30 16:30
17:00 EMPRENEDORS 17:00
17:30 CONFIEM 17:30
18:00 18:00
18:30 UN PAÍS DE LLÍBRE 18:30
19:00 INFORMATIU GENERALITAT 19:00
19:30 RESUM BON DÍA COMARCAL 19:30
20:00 20:00
20:30 20:30
21:00 21:00
21:30 RESUM TELENOTÍCIES 21:30
22:00 PANORAMA DE VELA 22:00
22:30 22:30
23:00 REPORTATGES REDIFUSIÓ 23:00
23:30 23:30
00:00 RESUM TELENOTÍCIES 00:00
00:30 XAT NOCTURN 00:30

Publicitat