La Confederació Hidrogràfica del Xúquer realitza la campanya de mostrejos biològics en 250 punts de la xarxa fluvial

Reprodueix vídeo

Campanya de mostrejos biològics en 250 punts de la xarxa fluvial

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer afronta durant aquestes setmanes la recta final de la campanya anual de mostrejos biològics als rius de la demarcació; anàlisi que formen part dels programes de seguiment de l’estat i qualitat de les aigües superficials, que es realitzen de forma periòdica. En total l’organisme recull mostrejos de diferents taxons biològics en un total de 250 punts de rius. En cadascun d’ells es recullen individus de tres grups d’organismes que habiten en aquestes masses d’aigua.

El mostreig de macroinvertebrats es realitza amb una xarxa que s’arrossega a contracorrent.

 L’avaluació de l’estat de les masses d’aigua es realitza segons un procediment normalitzat a nivell estatal, en el que també treballen tots els països que formen part de la Unió Europea tal i com estableix la Directiva Marc de l’Aigua.

L’objectiu és avaluar si dites masses arriben a l’objectiu de bon estat. Ja que la normativa europea exigeix que aquest objectiu es complisca en l’any 2027.

Campanya de mostrejos biològics en 250 punts de la xarxa fluvial

Comarcal.TV

Campanya de mostrejos biològics en 250 punts de la xarxa fluvial

 

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés