Càritas Gandia atén en 2022 a 3116 persones, un 36´5% més que l’any anterior al créixer les situacions d’exclusió social

Reprodueix vídeo

Càritas Gandia atén en 2022 a 3116 persones

Un total de 3116 persones han sigut ateses en Càritas Interparroquial de Gandia, segons la memòria de 2022. Es tracta d’un 36,5% més que en 2021 i aquesta xifra representa al 4,1% de la població total de la ciutat. L’estudi remarca que les situacions d’exclusió social han crescut de forma especialment intensa en les zones urbanes, atribuïble a l’increment de les situacions més severes. Açò ha ocorregut en tots els grups de població però, de nou, ha sigut més elevat en els joves, especialment el grup de 25 a 29 anys i són les dones joves les que pateixen major taxa d’exclusió.

Es manifesta, per tant, un augment molt significatiu de les peticions d’ajudes de tot tipus i s’han agreujat els problemes estructurals que ja existien i que han derivat en: augment de la immigració que arriba a Gandia, especialment procedent de Colòmbia; continuïtat de necessitats en refugiats d’Ucraïna; l’augment dels preus per la inflació ha derivat en un augment del nombre de famílies i persones necessitades que han tornat a sol·licitar ajuda i aquestes es presenten en totes les activitats de Càritas: acollides, caixes d’aliments frescos o ajudes en espècie; persones que han perdut la seua vivenda al no poder pagar la hipoteca o el lloguer. Un 11,2% de la població atesa es troba en greus dificultats per accedir a una vivenda digna, adequada i accessible, desencadenant en exclusió residencial.

Per tots aquests motius s’han ampliat els recursos. Dins de l’Àrea d’Intervenció Comunitària, Càritas Gandia ha destinat 49.405 euros en targeta d’alimentació, un 58,8% més que en 2021 per atendre a 2.099 persones, 178 d’elles ucraïneses que fugien de la guerra.

En l’Àrea d’Ocupació Inclusiva s’han atès en 2022 a 489 persones, 326 dones i 163 homes, dels quals, 122 han aconseguit un treball.

Durant 2022 s’ha augmentat l’oferta formativa en quant a la quantitat i diversitat dels cursos i tallers interns. Com a novetat es compta amb una nova aula d’informàtica dotada de 15 equips que ha permès la realització de distints cursos.

Càritas Gandia atén en 2022 a 3116 persones

Comarcal.TV

Càritas Gandia atén en 2022 a 3116 persones

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés