El Consell congela les taxes universitàries per al curs 2023-2024

Reprodueix vídeo

El Consell congela les taxes universitàries

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es fixen les taxes per prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2023-2024 per a l’obtenció de títols oficials vàlids a tot el territori nacional, que mantindran els preus establerts per al curs 2022- 2023.

Gaudiran d’exempcions i bonificacions l’alumnat que reba beques i altres ajudes a l’estudi a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat o de la Generalitat. També els qui obtinguen matrícula d’honor el curs immediat anterior, els que siguen membres de famílies nombroses i els que hagen estat víctimes de bandes armades o terrorisme o siguin familiars.

A més a més tenen accés a aquestes exempcions i bonificacions els que hagen estat víctimes d’actes de violència sobre la dona. També els qui tinguen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33 per cent o l’alumnat que estiga en algun dels supòsits d’exempció. Supòsits als que què fa referència l’article 14.3.2 de la Llei de Taxes de la Generalitat.

El Consell congela les taxes universitàries

Comarcal.TV

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés