El Consell impulsa el Pla de Dinamització i Governança Turística de la Mancomunitat de la Canal de la Navarrés amb un cost màxim de 150.000 euros

Reprodueix vídeo

Pla de Dinamització Turística per a la Canal de la Navarrés

El Consell ha autoritzat la subscripció de cinc nous convenis de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana, el Patronat Provincial de Turisme de València i diferents entitats per al desenvolupament dels Plans de Dinamització i Governança Turístic. I entre ells està el de la mancomunitat de la Canal de Navarrés. El cost màxim de les actuacions per a aquest pla ascendeix a 150.000 euros. I Turisme Comunitat Valenciana aporta un terç del total, 50.000 euros en 2023. A més del de la Canal s’ha signat convenis amb les mancomunitats del Camp de Túria, l’Horta Sud, el Carraixet i el Consorci de la Ribera.

Mitjançant aquests convenis es proposen executar actuacions que persegueixen l’augment de la qualitat dels serveis turístics del territori, la millora del medi urbà i natural, l’ampliació i la millora dels espais d’ús públic. Així com l’augment, la diversificació i la millora de l’oferta complementària i la posada en valor dels recursos turístics. També la creació de nous productes i la sensibilització i implicació de la població i agents locals en una cultura de qualitat.

Aquesta iniciativa està destinada a la innovació, modernització, foment i consolidació dels productes turístics valencians des de la perspectiva de l’oferta. Atenent fonamentalment criteris de millora de la competitivitat, sostenibilitat i reequilibri socioterritorial.

Pla de Dinamització Turística per a la Canal de la Navarrés

Comarcal.TV

Pla de Dinamització Turística per a la Canal de la Navarrés

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés