El Consell prorroga la reducció d’un 10% de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat

Reprodueix vídeo

Prorrogament de la rebaixa 10% taxes GVA

El Consell ha aprovat aquest dijous la pròrroga fins el 31 de desembre de la rebaixa d’un 10% de l’import de taxes pròpies i preus públics de la Generalitat i els seus organismes autònoms. Aquesta mesura, que amplia la que va aprovar al seu dia l’anterior govern valencià, afecta a taxes de l’àmbit de l’habitatge, transport, energia, agricultura, ramaderia i pesca.

A més, una bonificació per idèntic percentatge es fa extensiva a les taxes i preus públics en matèria d’educació per al curs 2023-2024.

La minoració també serà d’aplicació a les taxes per inspeccions i controls sanitaris d’animals i els seus productes i a les tarifes portuàries.

Prorrogament de la rebaixa 10% taxes GVA

Comarcal.TV

Prorrogament de la rebaixa 10% taxes GVA

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés