El període mitjà de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Xàtiva es situa en 11,76 dies

Reprodueix vídeo

11.76 dies per al pagament dels proveïdors de Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva va donar comptes en el plenari celebrat el dijous 14 de setembre de la informació econòmica referent al segon trimestre 2023. On destaquen tant el període mitjà de pagament com l’endeutament municipal.

Pel que fa al període mitjà de pagament a l’Ajuntament de Xàtiva cal assenyalar que es troba molt per davall del màxim permès per la llei, que és de 30 dies. I d’altra banda, pel que fa a l’endeutament municipal, de 10,85 milions d’euros. El que suposa una xifra consolidada en el ràtio d’estabilitat pressupostària. Que estableix que el deute no pot superar el 60% dels recursos nets anuals, que en aquest exercici estan al voltant dels 30 milions d’euros.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Xàtiva va aprovar al plenari municipal una modificació del pressupost amb la qual es dotaran 400.000 euros per a una amortització anticipada de deute.

Cal recordar que en l’auditoria del deute de l’Ajuntament de Xàtiva, realitzada l’any 2015, es va amollar un deute superior als 25 milions d’euros esdevingut durant l’etapa de l’anterior govern. Des d’aleshores, s’ha anat reduint anualment aquest deute amb amortitzacions periòdiques que el situen actualment per baix dels 11 milions d’euros.

11.76 dies per al pagament dels proveïdors de Xàtiva

Comarcal.TV

11.76 dies per al pagament dels proveïdors de Xàtiva

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés