El pressupost de Xàtiva 2024 arriba als 38,8 milions d’euros i es centra en inversions, polítiques socials i la millora de l’entorn

Reprodueix vídeo

38’8 milions de pressupost per a Xàtiva en 2024

L’Ajuntament de Xàtiva disposarà per a 2024 d’un pressupost de 38,8 milions d’euros, mig milió més que en aquest 2023. Es converteix en el segon més alt de la història i tres són els seus pilars fonamentals: el reforçament d’inversions, les polítiques socials i la millora dels entorns urbans. Uns pressupostos que, a més parteixen, d’un congelació d’impostos.

Pel que fa al capítol d’inversions s’han consignat un total de 8,2 milions d’euros i aquestes són les principals infraestructures previstes per a 2024.

D’aquests 8,2 milions d’euros, 4,5 provenen de subvencions estatals, autonòmiques i europees, destacant el programa Next Generation.

Pel que fa a les polítiques socials es destinaran 2,2 milions d’euros i 1,5 d’ells aniran a parar a Benestar Social. Entre les partides per a la millora de la qualitat de vida a Xàtiva destaquen els 210.000 euros vinculats a accions per a la pacificació del trànsit; els 750.000 per a l’accessibilitat energètica a la Casa de la Ciutat; els 960.000 per al cicle integral de l’aigua i els 2,5 milions per a neteja urbana amb l’enllestiment del nou contracte.

La partida de Benestar Animal es dota amb 80.000 euros  i es milloraran les zones verdes amb 190.000 euros per a parcs infantils i ombres i 75.000 per al manteniment d’arbrat monumental.

El plenari extraordinari per a l’aprovació del pressupost 2024 es celebrarà el proper dimecres 22 de novembre.

38’8 milions de pressupost per a Xàtiva en 2024

Comarcal.TV

 

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés