Gran dansà de la Font de la Figuera BIC immaterial

Reprodueix vídeo

Gran dansà de la Font de la Figuera BIC immaterial

La primera sessió plenària de primavera del Consell Valencià de Cultura ha aprovat per majoria l’informe que recolza la declaració de la Dansà de la Font de la Figuera com bé d’Interès Cultural Immaterial al avalar sense reserves la importància artística, social i cultural d’aquesta celebració. A més gran notícia per al poble tal i com ha declarat el seu alcalde Vicent Muñoz al nostre programa del Bon Dia Comarcal.

La Gran Dansà es balla dos dies en la primera quinzena de setembre amb motiu de les festes de la Mare de Déu dels Xics i pertany a la família de celebracions que es coneix amb la simple denominació de “danses de carrer”.

L’informe del Consell Valencià de Cultura explica la distinció entre dansa i ball; la dansa és un espectacle ritual i simbòlic, amb coreografia invariable, indumentària i data fixa; el ball, en canvi, és una activitat lliure que només busca la diversió dels balladors.

La dansa de carrer integra característiques de les dues formes anteriors i és el cas de la de la Font de la Figuera . A més des del segle XVIII ho fan en la plaça Major entre cent i cent vint parelles. Ara només falta que la Conselleria de Cultura ho porte a aprovació.

Finalment recordar que l’Ajuntament ja havia declarat la dansà Bé de Rellevància Local en estiu del 2022.

Gran dansà de la Font de la Figuera BIC immaterial

Comarcal.TV

Gran dansà de la Font de la Figuera BIC immaterial

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés