La Generalitat anuncia baixada d’impostos per a rendes de menys de 32.000 euros que beneficiaran a 2 milions de valencians

Reprodueix vídeo

La Generalitat anuncia baixada d’impostos

La Generalitat ha donat, hui dijous, altre pas més, el segon després de la supressió de l’Impost de Successions i Donacions, en la baixada d’impostos que va prometre en campanya electoral. Tot un paquet de mesures que beneficiaran a 2 milions de valencians. I que es divideixen, per una part, en deduccions en l’Impost d ela Renda per aquelles declaracions individuals de rendes de fins 32.000 euros i les conjuntes de fins 48.000 euros. I per altra, la reducció en Transmissions Patrimonials per a facilitar la compra de vivenda als joves.

Per a les rendes més baixes hi haurà deduccions del 30% fins 150 euros per les despeses vinculades a la salut bucodental. I també del 30% però fins els 100 euros pels costos oftalmològics.

Deduccions que tindran efecte retroactiu des de l’1 de gener de 2023 per a la propera declaració de la renda. I que, a més, seran acumulables entre sí. L’altra pota d’aquesta reforma ha de vore amb la vivenda. Una reducció del 25% en aquest tribut per a la compra de vivenda habitual que siga de protecció oficial de règim general qual el preu es trobe per baix dels 180.000 euros.

I el tipus baixa al 3% en cas de famílies nombroses, dones víctimes de violència de gènere o persones amb discapacitat.

La Generalitat anuncia baixada d’impostos

Comarcal.TV

La Generalitat anuncia baixada d’impostos

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés