L’Alcúdia de Crespins destina els 315.000€ a la millora de serveis i infraestructures

Reprodueix vídeo

L’Alcúdia de Crespins destina els 315.000 euros del superàvit a la millora de serveis i infraestructures

La Corporació Municipal de l’Alcúdia de Crespins va aprovar per unanimitat, a l’últim plenari, destinar el Repartiment del superàvit de l’exercici 2021 que ascendeix a 315.000 euros a la millora de serveis i infraestructures municipals. Al superàvit aconseguit s’han descomptat els romanents ja compromesos de l’exercici passat que suposen 70.000 euros. Que aniran destinats a la construcció d’una nova pista de pàdel, la remodelació del Mercat Municipal i la construcció de nous columbaris al cementiri.

D’aquesta forma la proposta presentada per la Regidoria d’Hisenda i aprovada per tots els partits polítics consta de dos apartats, el primer de crèdits extraordinaris per un import de 213.500 euros i un segon que suposarà distints suplements de crèdit per un import total de 101.500 euros.

Pel que fa al primer apartat que ascendeix a 213.500 euros i que significa la creació de noves partides destaquen; la millora de l’enllumenat públic dels carrers Retor Martínez Ferigle i Joan Fuster per un import de 18.000 euros. 6.000 euros per a la reposició de fanals al nucli urbà. L’asfaltatge de distints espais d’utilitat pública amb un pressupost de 40.000 euros i 10.000 euros destinats a ajudes d’assistència social per als refugiats ucraïnesos residents a la població. Així serà el Repartiment del superàvit.

També s’augmenta el pressupost destinat a la construcció de columbaris en 3.000 euros. 27.000 euros aniran destinats a la segona fase de reurbanització del Carrer Cervantes. 14.000 euros per augmentar la partida destinada a assistències, estudis i treballs tècnics de l’àrea d’Urbanisme. 7.000 euros per al finançament de l’adquisició d’un camió i un furgó per a la Brigada Municipal, entre d’altres.

Finalment des del consistori apunten que amb el Pla d’Inversions de la Diputació per al bienni 22-23. Aquesta ascendeix a més de 600.000 euros s’assoliran projectes necessaris i de futur per al poble.

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés