L’augment de l’activitat econòmica i les obres a Ontinyent suposaran mig milió d’euros més en la recaptació

Reprodueix vídeo

L’augment de l’activitat econòmica a Ontinyent

L’augment de l’activitat econòmica i les obres a Ontinyent suposaran un augment de més de mig milió d’euros en la recaptació d’impostos en 2023. En concret es preveu un increment del 89% de l’ingrés de l’impost d’obres i construccions (ICIO), del 33% de les llicències urbanístiques i del 12’7% de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), que es tradueix en 378.000, 75.000 i 67.000 euros més en les respectives partides del pressupost d’ingressos de 2023 respecte al de 2022.

En total suposa comptar amb al voltant de 520.000 és respecte a 2022, el que també indica que l’economia s’està movent a la ciutat. L’augment dels ingressos previstos per l’ICIO i de les llicències urbanístiques guarden relació amb l’augment dels ingressos previstos per les obres del nou jutjat i el modificat d’obra del nou hospital, actuacions ens mans de la Generalitat. A més la previsió és passar dels 425.000 de 2022 a 803.000 euros en 2023 per l’ICIO.

Especialment significatiu és l’increment de l’ingrés de l’IAE en un 12’64%, de 530.000 a 597.000 euros. Cal recordar que només paguen estos rebuts les empreses que facturen més de 1 milió d’euros a l’any en algun dels epígrafs de les seues activitats, i si en 2021 es van girar 519 d’estos rebuts, en 2022 van ser 550, el que vol dir que a Ontinyent es tenen més empreses que superen aquesta barrera de facturació.

Ontinyent.

Comarcal.TV

L’augment de l’activitat econòmica a Ontinyent

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés