Deficiències esmenables als vials i infraestructures ferroviàries obliguen a corregir el pla per a reactivar Valpark en Vallada

Reprodueix vídeo

Obliguen a corregir el pla per a reactivar Valpark en Vallada

El nou Pla Especial d’ordenació impulsat per l’Ajuntament de Vallada i la Generalitat per activar Valpark s’ha topat amb dos informes sectorials desfavorables que obliguen a corregir algunes deficiències tècniques detectades al projecte. Tots ells són esmenables i estan relacionats amb les infraestructures ferroviàries i vials que travessen la zona. Ambdós informes s’han emès a petició de la Conselleria de Política Territorial que treballa en desembussar el desenvolupament d’una superfície de més d’1 milió de m2 que aspira a convertir-se en el gran pol industrial de referència al sud de València.

Per un costat, l’àrea d’Infraestructures de la Diputació va qüestionar les afeccions de la planificació sobre la carretera CV-569 que dona accés a Vallada ja que està inclosa dins de zona verda computable i altra part zona verda no computable.

Per altra banda, la direcció general de la Xarxa Ferroviària del Ministeri de Transport ha emès altre pronunciament negatiu. I és que per l’àmbit de Valpark discorren diverses infraestructures d’interès Adif: la línia AVE Madrid-València, la C2 de Rodalies, el futur Corredor Mediterrani i el nou traçat en via única entre Xàtiva i el Nus de l’Encina.

Des del ministeri s’assenyala que la documentació del Pla no fa referència a la legislació estatal ferroviària vigent. Relativa a zones de domini públic i de protecció de la infraestructura per la que circulen els trens, ni als usos permesos, autoritzacions o distàncies.

Finalment des de l’ajuntament de Vallada es subratlla que les deficiències mostrades són reparables i no s’espera que es produisquen retardaments en l’aprovació definitiva. Tenint en compte que la tramitació d’aquest tipus de procediment és llarga i complexa. I es recalca que s’estan complint al mil·límetre els tràmits exigits per aconseguir desbloquejar les obres de Valpark després de 14 anys. A més recordar que recentment la Generalitat va adquirir 340.000 m2 de sòl municipal de Valpark per a reactivar aquest polígon industrial.

Obliguen a corregir el pla per a reactivar Valpark en Vallada

Comarcal.TV

Obliguen a corregir el pla per a reactivar Valpark en Vallada

 

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés