Xàtiva aprova 100.00€ a repartir per a les associacions comercials i hostaleres

Reprodueix vídeo

Xàtiva aprova les bases per a la concessió de subvencions a les associacions comercials i hostaleres per al 2022. Ha aprovat un pressupost total de 100.000 euros a repartir

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat les bases per a la convocatòria i concessió de subvencions en matèria de comerç i hostalera i per procediment de concurrència competitiva, a les associacions comercials locals per a l’exercici 2022, les quals ascendeixen a un total de 100.000 euros a repartir.

Les ajudes van encaminades al finançament de campanyes i actuacions, dirigides a la dinamització del sector, la millora en la digitalització i la potenciació d’espai d’interacció social, revitalitzant l’activitat comercial de la ciutat amb l’atracció de visitants.

En primer lloc, Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les associacions que agrupen majoritàriament establiments destinats a activitats de comerç al detall i d’hostaleria legalment constituïdes. Estes es troben inscrites o acrediten haver sol·licitat inscripció en el Registre d’Associacions de l’Ajuntament de Xàtiva. S’hauran de complir requisits com ara tindre el domicili social i desenvolupar l’activitat a Xàtiva. També tenen que tenir entre els seus fins la realització de projectes i actuacions dirigides a la dinnmització. Ademés, tenen que estar al corrent de les obligacions tributàries i no ser deutora de l’Ajuntament.

Finalment, el període d’activitats subvencionables estarà comprés entre l’1 de gener i el 30 de setembre del 2022. El límit d’assignació pressupostària per sol·licitant serà de 25.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies a comptar a partir de l’endemà.

 

 

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés