Xàtiva i Ontinyent llançen una oferta amb 166 llocs de treball

Reprodueix vídeo

Xàtiva llança una oferta d’ocupació pública extraordinària amb 103 llocs de treball i Ontinyent de 63 places que reduirà la temporalitat a menys del 5%

Els ajuntaments de Xàtiva i Ontinyent han llançat una oferta d’ocupació pública extraordinària Una llei contra la temporalitat per a la reducció de la temporalitat tal i com estableix la nova llei. Al cas de Xàtiva s’ofereixen 103 llocs de treball, que es cobriran amb distints sistemes d’accés, en funció del temps des que està ocupada cadascuna de les places en qüestió. D’aquestes 103 places, 76 seran de funcionaris i 27 de personal laboral. Abans del 31 de desembre han d’estar aprovades les bases de tots els concursos.

Així, per a les places ocupades abans del 2016 es contempla el sistema de concurs de mèrits. Les places ocupades en els 3 anys anteriors al 31 de desembre del 2020 el sistema escollit és del concurs-oposició. Aquesta oferta compta amb l’aprovació de totes les forces sindicals presents a la mesa de negociació.

Pel que fa a Ontinyent l’oferta afecta a la consolidació d’un total de 63 places temporals en la plantilla municipal. A la mateixa cal afegir, abans del mes de setembre, la consolidació per procés ordinari de promoció interna d’altres 6 places i el pas a funcionari de carrera de 8 agents de policia local actualment en pràctiques. En total, abans del 31 de desembre del 2024, sols el 4,87% dels 308 llocs de treball de la plantilla municipal serien de caràcter interí. La xifra quedaria més de 3 punts per davall del 8%. Fins i tot podria ser menor si es duen a terme altre processos ordinaris en aquest període amb la Llei contra la temporalitat.

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés