L’Ajuntament de Xàtiva liquida definitivament els préstecs Montoro amb una amortització anticipada de 800.000 euros

Xàtiva liquida definitivament els préstecs Montoro

L’Ajuntament de Xàtiva liquidarà de forma definitiva l’import pendent corresponent als anomenats “Préstecs Montoro” mitjançant una amortització anticipada de deute amb la qual abonarà anticipadament els 800.000 euros restants del préstec signat en novembre del 2019 amb el Banc Santander.

12,4 milions d’euros de factures impagades sense crèdit de l’anterior equip de govern. Però gràcies a tindre un Pla d’Ajust vigent ara es supera definitivament amb el tancament dels préstecs.

Aquesta amortització anticipada no té associat cap cost per a l’ajuntament donada la possibilitat d’amortització anticipada voluntària que indica el contracte signat.

Cal destacar que al primer trimestre de 2022 el període mitjà de pagament a proveïdors s’ha establert en 14,27 dies durant el primer trimestre.

Xàtiva liquida definitivament els préstecs Montoro

Comarcal.TV

Xàtiva liquida definitivament els préstecs Montoro

 

Deixa un comentari

Altres notícies d'interés